OCMW

Het OCMW, voluit 'Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn' verzekert maatschappelijke dienstverlening en zorgt voor het welzijn van alle burgers. Het OCMW wordt bestuurd door een Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 leden, voorgezeten door de OCMW-voorzitter, bijgestaan door 10 OCMW-raadsleden.

 

De OCMW-raadszitting heeft plaats op de 3de donderdag van de maand om 20 uur in de raadzaal van het OCMW. De openbare zitting is toegankelijk voor het publiek. De OCMW-raad heeft een vast bureau opgericht (4 leden) dat belast is met het dagelijkse bestuur. Het vast bureau vergadert maandelijks. Daarnaast heeft het OCMW ook een bijzonder comité sociale dienst opgericht (6 leden) met welomschreven bevoegdheden inzake steunverlening, leefloon, tewerkstelling, energiemaatregelen...). Het overlegcomité, bestaande uit een bepaalde delegatie van het schepencollege en het OCMW-bestuur, bespreekt gezamenlijke aangelegenheden zoals beleid, patrimonium, financiën, personeelszaken…

 

OCMW-bestuur

636

Copyright: Kim Deboes

 

625

OCMW-voorzitter en 7de schepen

Julia Mellaerts (CD&V)
Privé: Langestraat 41 - 3202 Rillaar
Tel: 016 55 07 03 (OCMW) - 0479 24 05 57
E-mail: voorzitter@ocmw-aarschot.be - julia.mellaerts@aarschot.be
 

 

 

Raadsleden

Karine De Haes (N-VA)
Privé: Klein Opperstraat 15 - 3201 Langdorp
Tel: 0474 40 74 19
E-mail: karine.de.haes@hotmail.com

 

Wendy De Rijck (Open VLD)
Diestsesteenweg 637 - 3202 Rillaar
Tel: 016 50 14 29
E-mail: wendy.de.rijck@telenet.be

 

Leo Janssens (CD&V)
Senatorlaan 49 - 3201 Langdorp
Tel: 013 78 44 28
E-mail: leo.janssens6@telenet.be

 

Veerle Laleman (N-VA)
Kolkstraat 5 - 3200 Aarschot
Tel: 0497 46 21 47
E-mail: veerle_laleman@hotmail.com

 

Urbain Lavigne (sp.a)
Langdorpsesteenweg 103 - 3200 Aarschot
Tel: 016 56 77 00 - 0496 23 97 11
E-mail: urbain.lavigne@telenet.be

 

Alfons Matthijs (CD&V)
Dorenstraat 1 - 3200 Aarschot
Tel: 016 56 72 11
E-mail: fons.matthijs@telenet.be

 

Ann Trappers (Groen)
Paolalaan 42 - 3200 Aarschot
Tel: 0494 05 44 38
E-mail: ann.trappers@gmail.com

 

Caroline Van Den Bergh (CD&V)
Rillaarsebaan 188 - 3200 Aarschot
Tel: 0497 74 28 42
E-mail: caroline.vdbergh@gmail.com

 

Dries Vandenbroeck (sp.a)
Gijmelbergstraat 32A - 3201 Langdorp
Tel: 0494 89 33 90
E-mail: dries_vandenbroeck@hotmail.com

 

Ans Vicca (CD&V)
Diestsesteenweg 364 - 3202 Rillaar
Tel: 0472 73 49 64
E-mail: ans.vicca@gmail.com

 

Meer informatie over het OCMW-bestuur vind je op www.ocmw-aarschot.be/bestuur.htm.

 

Werking OCMW

Ieder persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Het OCMW heeft als kerntaak iedereen de mogelijkheid te bieden een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Onze doelstellingen zijn kwaliteit in zorg en een verbeterde hulp- en dienstverlening.
De sociale en maatschappelijke dienstverlening situeert zich in 4 domeinen:

  • sociale hulp- en dienstverlening (sociaal huis);
  • de thuisdiensten: gezinszorg, poetsdienst, warme maaltijden, klusjesdienst, personenalarm;
  • zorgvoorzieningen: WZC Sint-Rochus, kortverblijf, serviceflats ‘Gesloten Hof’, buurtrestaurant;
  • lokaal dienstencentrum ‘Het Anker’ met activiteitenaanbod en sociale netwerking.

Bij het OCMW kan je terecht met elke zorg- of hulpvraag.

 

Meer info over OCMW Aarschot vind je op de www.ocmw-aarschot.be.

 

Contactgegevens

OCMW
Statiestraat 3
3200 Aarschot
Tel: 016 55 07 00
Fax: 016 56 79 25
E-mail: info@ocmw-aarschot.be
Website: www.ocmw-aarschot.be

 

Sociaal Huis - sociale dienst OCMW
Bekaflaan 31A
3200 Aarschot
Tel: 016 55 07 09
E-mail: sociaalhuis@aarschot.be
Website: www.digitaalsociaalhuis.be/aarschot