Lokaal sociaal beleid

1533 Eind 2014 liep het lokaal sociaal beleidsplan (2008-2014) af. 

 

De werkgroepen van het lokaal sociaal beleid bestonden op dat moment reeds 10 jaar. Het aflopen van de periode van het lokaal sociaal beleidsplan 2008-2014 en de integratie van de sectorale beleidsplannen in de nieuwe BBC-cyclus, maakten van 2014 het ideale moment om het lokaal sociaal beleid in een nieuw jasje te steken.

 

Er werd een nieuwe structuur uitgetekend, onder de noemer ‘Iedereen Mee!’ met een stuurgroep, 4 themagroepen en verschillende actiegroepen. Dit vernieuwde lokaal sociaal beleid is een dynamisch gegeven: mogelijks komen er actiegroepen bij, veranderen er sommige actiegroepen, smelten er samen,…

 

Uitgangspunt van het vernieuwde lokaal sociaal beleid is de baseline van het stedelijk meerjarenplan: ‘Iedereen mee!’ De vraag 'is iedereen mee?' (ook de meest maatschappelijk kwetsbaren) vormt de insteek van iedere themagroep én iedere actiegroep.

 

 

Een overzicht van de 4 Themagroepen, hun doelstelling en de verschillende actiegroepen:

 

Wonen = lokaal woonoverleg

Doelstelling: de toegang tot de woningmarkt in een kwalitatieve woonomgeving voor iedereen bevorderen, met specifieke aandacht voor de maatschappelijk  meest kwetsbaren.

Contactpersoon: Jenne.VanCortenberg@igo.be

De themagroep ‘wonen’ bevat één actiegroep: ‘iedereen bouwt mee’. contactpersoon: wout.plasmans@aarschot.be

 

Werken = werkgelegenheidsforum

Doelstelling: Bevorderen van de toegang tot de arbeidsmarkt voor de meest kwetsbare inwoners van Aarschot.

Contactpersonen: luc.hermans@ocmw-aarschot.be en Gert.Wollants@aarschot.be

De themagroep ‘werken’ bevat één actiegroep: ‘sociale economie’. contactpersoon: gert.wollants@aarschot.be

 

(ver)Zorgen

Doelstelling: op een kwaliteitsvolle en naadloze wijze aanbieden van intramurale, extramurale en transmurale zorg en dienstverlening met zorgvragers en mantelzorgers als doelgroep en deelnemers.

Contactpersoon: elke.vannuffelen@ocmw-aarschot.be

 

Samenleven

Doelstelling: iedere Aarschottenaar wordt gestimuleerd tot actieve deelname aan een gezond samenleven op buurt, wijk, (dorps)kern of stadsniveau.

Contactpersonen: luc.hermans@ocmw-aarschot.be en Karlien.vanpee@aarschot.be

Deze themagroep bevat heel wat actiegroepen:

-          Huis van het Kind
-          Week van de opvoedingsondersteuning
-          Verzet tegen armoede
-          Naschools project
-          Flankerend onderwijsbeleid
-          Toegankelijkheid
 

Voor meer informatie over het lokaal sociaal beleid – Iedereen mee! kan je terecht bij

Dienst Welzijn (Sociaal Huis)
Bekaflaan 31 A
3200 Aarschot
Tel: 016 63 94 66
E-mail: karlien.vanpee@aarschot.be

En

Sociale dienst OCMW (Sociaal Huis)
Bekaflaan 31 A
3200 Aarschot
Tel: 016 55 07 16
E-mail: luc.hermans@ocmw-aarschot.be

Terug naar boven