• Klik op 'Lees meer' voor een alfabetisch overzicht van de straten waar de verkeerssituatie wordt aangepast naar aanleiding van:
  - de Fietseling op zondag 10 augustus 2014
  - de Sint-Rochusverlichting op vrijdag 15 augustus 2014
  - de herdenkingsactiviteiten in het kader van 100 jaar Groote Oorlog op 16 en 17 augustus 2014
  - het Kidsfestival op zaterdag 22 augustus 2014
  - Aarschot Kermis van zaterdag 23 augustus tot en met maandag 1 september met het Muzikaal Kunstvuurwerk op donderdag 28 augustus 2014

 • Bekendmaking van het openbaar onderzoek (van 01/08 t.e.m. 30/09/2014) van het principieel vastgesteld voorontwerp tweede algemeen oppervlaktedelfstoffenplan

 • Je activiteit aankondigen in de 'UiT in Aarschot'? Dat kan!

  730 Eind september verschijnt de activiteitenkalender 'UiT in Aarschot’ waarin de activiteiten van oktober, november en december 2014 aangekondigd worden.

   

  Organiseer je in oktober, november of december 2014 een activiteit in Groot-Aarschot voor het grote publiek en wil je deze graag bekendmaken in de activiteitenkalender 'UiT in Aarschot’? Geef je activiteit dan ten laatste op vrijdag 15 augustus 2014 door voor publicatie. Dit kan via www.UiTdatabank.be. Klik op 'Lees meer' voor meer info. 

 • De stadsdiensten zijn gesloten op vrijdag 15 augustus en donderdag 28 augustus 2014

 • Bloednacht: evocatie van een oorlogsdrama

  1170 Wanneer de Duitse kolonel Johannes Stenger op 19 augustus 1914 dodelijk getroffen wordt door een kogel, neemt het Duitse leger meteen vergeldingsmaatregelen. Gefrustreerd trokken ze Aarschot binnen. Moordend, brandend, plunderend en verkrachtend hielden ze lelijk huis in de stad, met uiteindelijk 173 doden tot gevolg. De nacht van 19 op 20 augustus 1914 was voor Aarschot waarschijnlijk de meest gruwelijke ooit. Koen Huybens herwerkte de gebeurtenissen in de evocatie 'Bloednacht'. Ronny Verheyen regisseert het geheel.

   

  Er zijn voorstellingen op woensdag 13, donderdag 14 en vrijdag 15 augustus 2014, telkens om 21.30 uur in de museumtuin (Elisabethlaan 103). Vanaf 19 uur kan je er al een fris drankje en hapje nuttigen.


  Tickets kan je voor 12 euro kopen aan de balie van het stadhuis of het Stedelijk Museum of bestellen via www.hetgasthuis.be.

   

  Meer info over het herdenkingsprogramma '100 jaar Groote Oorlog' vind je op www.aarschot1914.be.

 • Herdenkingsweekend 100 jaar Groote Oorlog met Scala

  1168 Het weekend van vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 augustus 2014 staat volledig in het teken van de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog.

   

  Sint-Rochusverlichting

  Naar jaarlijkse gewoonte vindt op 15 augustus vanaf 21 uur het grootste toeristische evenement van onze stad plaats, de Sint-Rochusverlichting. Dit jaar staan 'de lichtekes' in het teken van de herdenking van de Groote Oorlog.

   

  Herdenkingsconcert Scala & Kolacny Brothers met aansluitend klank- en lichtspel

  Op 16 augustus om 20.45 uur verzorgt het internationaal gerenommeerde meisjeskoor Scala in zijn thuishaven een pakkend optreden op de Grote Markt. Speciaal voor de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog brengen Scala & Kolacny Brothers een eigen compositie. Aansluitend brengt een indrukwekkend lichtspel het oorlogsverleden tot leven via videomapping op de gevels van de Grote Markt. Een uniek en niet te missen schouwspel!

  1169

  Herdenkingsactiviteiten op 17 augustus

  Op 17 augustus slaan de stad Aarschot en haar petereenheid 6de Groep Communicatie- en informatiesystemen (6 Gp Cis) van het Belgische leger de handen in elkaar. Een hele dag lang organiseren ze samen met defensie en tal van partners herdenkingsactiviteiten.

   

  Hulde aan het oorlogsmonument

  Om 10.30 uur wordt er hulde gebracht aan het oorlogsmonument op de Grote Markt.

   

  Opening tentoonstelling 'transmissiemateriaal WO I & Koning Albert I'

  Van 11 tot 19 uur kan je deze tentoonstelling gratis bezoeken in de gebouwen tegenover het stadhuis. Je kan de tentoonstelling ook elke weekdag bezoeken vanaf 18 tot 28 augustus van 13 tot 16 uur en in het weekend van 23 en 24 augustus 2014 van 14 tot 18 uur.

   

  Gezinswandelzoektocht

  Vanaf 12 uur brengt een gezinswandelzoektocht je naar de belangrijkste herdenkingslocaties in de stad. Zo ontdek je al wandelend de geschiedenis van de slag om Aarschot. Deze gratis wandelzoektocht duurt ongeveer twee uur. Van het Sint-Rochusmemoriaal naar het stadhuis krijg je een lift met een Unimog (legervoertuig). Tussen 12 en 16.30 uur kan je je inschrijven in 't Bruine Café in het Stedelijk Museum. Om 19.15 uur vindt de prijsuitreiking plaats op de Grote Markt.

   

  Vredesconcert

  Om 20 uur sluit de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht de dag af met een vredesconcert onder leiding van Kapitein kapelmeester Matty Cilissen op de Grote Markt.

   

  Meer info over het herdenkingsprogramma vind je op www.aarschot1914.be.

 • Wil je weten wat je best doet bij warm weer? Klik dan op 'Lees meer'. Je krijgt dan ook informatie over het hittegolf- en ozonpiekenplan.

 • Tusse1167 n 9 juli 2014 en 8 januari 2015 liggen de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021 in openbaar onderzoek. Gedurende zes maanden kan iedereen de plannen raadplegen op de website www.volvanwater.be en er op reageren via een digitaal inspraakformulier.

  We willen uw aandacht erop vestigen dat ook het ontwerp van het herzien zoneringsplan (ZP) en het ontwerp van het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) voor de gemeente zijn opgenomen in de ontwerp stroomgebiedbeheerplannen en dus bijgevolg ook onderwerp uitmaken van het gevoerde openbaar onderzoek.

   
   

 • Aangepaste verkeersregeling naar aanleiding van ‘Aarschot Zingt’

   

  Op vrijdag 8 augustus 2014 vindt ‘Aarschot Zingt’ plaats op de Grote Markt. Hieronder vind je een alfabetisch overzicht van de straten waar de verkeerssituatie wijzigt vanaf vrijdag 8 augustus 2014 om 18 uur tot zaterdag 9 augustus 2014 om 2 uur ‘s morgens.

   

  Amerstraat tussen de Pastoor Dergentlaan en de Theo De Beckerstraat:Verboden voor het verkeer van voertuigen en slepen die langer zijn dan 8 meter, lading inbegrepen.

   

  Bogaardenstraat in de rijrichting van de Theo De Beckerstraat:
  Verboden voor het verkeer van voertuigen en slepen die langer zijn dan 8 meter, lading inbegrepen.

   

  Grote Markt:
  Afgesloten voor alle verkeer.

   

  Schaluin in de rijrichting van de Bogaardenstraat:
  Verboden voor het verkeer van voertuigen en slepen die langer zijn dan 8 meter, lading inbegrepen.

   

  Theo De Beckerstraat tussen de Jozef Tielemansstraat en de Grote Markt:
  Afgesloten voor alle verkeer en parkeerverbod.
   

 • Bosgroep Noord-Hageland vzw (BGNH) is een samenwerkingsverband van boseigenaars dat ondersteuning biedt bij de organisatie van duurzaam bosbeheer. De voorbije periode leverde dat beheer enkele houtloten op die de komende maanden zullen worden geoogst. Op deze manier vindt dit jaar ongeveer 2.000 m³ hout uit onze regio zijn weg naar de houtmarkt.  De bosgroep verkocht op 26 juni 2014 enkele loten hout uit bossen in Aarschot. De komende maanden kan je, verspreid over de stad Aarschot, de werkzaamheden opmerken.

 • Vakantieregeling zitdagen pensioenen

  In juli is er een zitdag voor de pensioenen van werknemers en zelfstandigen, namelijk op donderdag 31 juli 2014 van 9 tot 12 uur in de schepenzaal en in de raadzaal van het stadhuis.

   

  In augustus is er geen zitdag voor de pensioenen van zelfstandigen en werknemers. De eerstvolgende zitdag voor de pensioenen van werknemers en zelfstandigen vindt dan plaats op donderdag 25 september 2014 van 9 tot 12 uur in de schepenzaal en de raadzaal van het stadhuis.

 • 1160 De stad Aarschot laat de volledige Demerstraat, Kolkstraat en het plein voor ’s Hertogenmolens heraanleggen, inclusief riolering en nieuwe nutsleidingen. De werken zijn het sluitstuk van de realisatie van het masterplan ’s Hertogenmolens – Amer en worden gefinancierd met het onderhoudsprogramma wegen, uitgebreid met de budgetten van Waterwegen & Zeekanaal NV (W&Z).

 • Verlenging van de geldigheidsduur van de paspoorten

  Om tegemoet te komen aan de vragen van het publiek om paspoorten langer geldig te maken, zonder daarbij evenwel de veiligheid en duurzaamheid van het paspoort uit het oog te verliezen, werd beslist om de geldigheid van het gewone paspoort (voor volwassenen) vanaf 15 juni 2014 te verlengen van 5 jaar naar 7 jaar.

 • Ga je binnenkort met je kinderen op reis naar het buitenland? Vraag tijdig hun Kids-ID aan

  1136

  Als je met je kinderen op reis gaat naar het buitenland, dien je een Kids-ID voor hen aan te vragen. De aanvraagprocedure duurt gemiddeld drie weken. Vraag de Kids-ID dus tijdig aan bij de dienst bevolking op de eerste verdieping van het stadhuis.

 • Oproep tot kandidaatstelling - overdracht van het beheer, het onderhoud en de verbetering van het stedelijk rioleringsstelsel – Bijkomende Toelichting