• Lenteopendeur 7 en 8 maart handelscentrum Aarschot

 • 1279 In het kader van de expo ‘De Gouden Jaren van Rillaar’ kan je op zaterdag 7 maart 2015 in het Stedelijk Museum deelnemen aan een workshop diolen stoffen. Maak je eigen diolen pennenzak, brillentas, speldenkopje, gsm-hoesje, kabelbinder, make-uptas of bloem.

 • Gemeenteraadscommissie openbare werken op 9 maart

  De eerstvolgende gemeenteraadscommissie voor openbare werken vindt plaats op maandag 9 maart 2015 om 20 uur in zaal 'Het Kapittel' in het Capucienenklooster.

   

  Op de agenda:

  - Goedkeuring verslag vorige vergadering.

  - Overzicht lopende projecten - stand van zaken.

  - Varia.

 • Gemeenteraadscommissie verkeersveiligheid op 9 maart

  De eerstvolgende gemeenteraadscommissie voor verkeersveiligheid vindt plaats op maandag 9 maart 2015 om 19 uur in het stadhuis.

   

  Op de agenda:

  - Bespreking retributiereglement parkeren.

 • De vergadering van de gemeenteraadscommissie verkeersveiligheid, kunst- en naschools onderwijs zal doorgaan op maandag 9 maart 2015 om 19 uur.

  Deze vergadering vervangt de geplande vergadering van maandag 7 september 2015.

 • Aanleg vrachtwagenparking in Ossebrugstraat start op 10 maart

  Op dinsdag 10 maart 2015 gaat aannemer Hegrola NV van start met de aanleg van een vrachtwagenparking in de Ossebrugstraat. Volgens de planning kunnen de werken op maandag 23 maart 2015 afgerond worden.

 • Reinigen dakgoten Onze-Lieve-Vrouwekerk op 10 maart 2015

  Op dinsdag 10 maart 2015 worden de dakgoten van de Onze-Lieve-Vrouwekerk gereinigd. Dit heeft tot gevolg dat de Jan Van Ophemstraat op 10 maart van 8 uur tot 16 uur afgesloten zal worden voor alle verkeer. Ook zal er op 10 maart van 8 uur tot 16 uur parkeerverbod gelden in de Jan Van Ophemstraat.

 • In het weekend van vrijdag 13 tot en met zondag 15 maart 2015 vieren we in Aarschot-centrum carnaval met een carnavalskermis. Op zaterdagavond 14 maart 2015 wordt rond 18 uur het startschot van de reclamestoet gegeven. Aansluitend vertrekt de carnavallichtstoet voor een rondrit door het stadscentrum.  Naar aanleiding van de carnavalskermis en de carnavalsstoet geldt een aangepaste verkeersregeling in Aarschot-centrum. Klik op 'Lees meer' voor een alfabetisch overzicht van de straten en straatgedeelten waar de verkeerssituatie wijzigt.

 • Gemeentelijke machtiging praalwagens

  Neem je met een praalwagen deel aan een carnavalstoet in Aarschot of vertrek je in Aarschot met je praalwagen naar een stoet in een andere gemeente? Vraag dan tijdig een gemeentelijke machtiging voor een praalwagen aan. Klik op 'Lees meer' voor de nodige uitleg en het aanvraagformulier.

 • Openbare onderzoeken m.b.t. enkele buurtwegen

  Van dinsdag 24 februari om 9 uur tot en met vrijdag 27 maart 2015 om 16 uur lopen de openbare onderzoeken voor:

   

  - de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 23 opgenomen in de Atlas van de Buurtwegen in Gelrode.

   

  - de gehele afschaffing van voetweg nr. 55 opgenomen in de Atlas van de Buurtwegen in Gelrode.

   

  - de gedeeltelijke verlegging en wijziging van voetweg nr. 50 opgenomen in de Atlas van de Buurtwegen in Gelrode en de nieuwe rooilijn van de te verleggen voetweg in Aarschot.

   

  Schriftelijke bezwaren en opmerkingen kunnen tot vrijdag 27 maart 2015 om 16 uur ingediend worden bij de dienst Ruimtelijke Ordening van de stad Aarschot.

   

  Klik op de linken voor meer info.

 • Woonproject Poortvelden: de bouw en verkoop van 56 woningen gaat van start

  1246 Het project Poortvelden is het grootste woonontwikkelingsproject in Aarschot. In totaal worden hier 260 woningen gerealiseerd, waarvan 166 eengezinswoningen en 116 appartementen. In combinatie met het woonzorgcentrum van Oase en het geplande woonproject van Huize Eigen Haard komen er woningen voor verschillende doelgroepen. Zo ontstaat een nieuwe, gezellige buurt voor jong en oud.

   

  Het project omvat vier fasen. De eerste fase gaat nu van start met de bouw van 56 woningen. Voor elke fase zal de stad een open oproep lanceren voor kandidaat-kopers. Inwoners van Aarschot of werkenden in Aarschot krijgen voorrang.

   

  Op zaterdag 28 februari 2015 ging de toewijzing van de eerste 56 woningen op Poortvelden van start. Nog tot vrijdag 13 maart 2015  kunnen kandidaten zich aanbieden bij de dienst Ruimtelijke Ordening op de derde verdieping van het stadhuis om een woning te kopen. Vraag naar Jan Matthijs of Geert Wijns.  Klik hier om na te gaan welke woningen nog beschikbaar zijn.
   

  1247 1248

 • Geen huiswerk op Buitenspeeldag 1 april

  Op woensdag 1 april 2015 is het Buitenspeeldag. Wil je in alle vrijheid kunnen spelen zonder huiswerk? Download dan hier de brief die je ingevuld aan je juf of meester kan bezorgen.

   

  Geef ook je mening over buiten spelen. Waar speel of sport je graag? Wat mis je in Aarschot? Download de aprilvis, knip hem uit en hang hem omhoog tijdens de Buitenspeeldag op de Grote Markt.

   

  Kom rollen, bollen, hollen en kruipen op woensdag 1 april 2015 van 13 tot 17 uur op de Grote Markt en in het Stadspark. Tip: draag speelkledij.

   

  De Buitenspeeldag is geschikt voor kinderen van 3 tot 12 jaar en wordt georganiseerd in samenwerking met De Klinker, Sport in Aarschot, Stekelbees en de Aarschotse jeugdbewegingen.

  1291

 • Tijdens de weekends van 7 en 8 maart, 14 en 15 maart en 28 en 29 maart 2015 werkt Infrabel telkens van zaterdagavond 23.30 uur tot zondagavond 22 uur aan de spoorlijn 16 (Lier - Aarschot) ter hoogte van de Waterstraat in Aarschot.

 • Concessie van openbare dienst inzake het parkeerbeheer in de stad Aarschot

  Vanaf 15 juni 2015 wordt het parkeerbeheer van de stad Aarschot niet meer uitgevoerd door BESIX Park - Parkeerbeheer NV. De beheersovereenkomst van 17 februari 2003 werd opgezegd.

   

  Bijgevolg is de stad Aarschot op zoek naar een private partner voor een nieuwe samenwerking in de vorm van een concessie van een openbare dienst.

   

  Klik hier voor de aankondiging van de opdracht.

 • Vanaf maart 2015 kan je je kind inschrijven voor het schooljaar 2015 - 2016. Hiervoor gelden een aantal inschrijvingsregels en -periodes. Hou hier dus rekening mee en schrijf je kind tijdig in.

  VOOR IEDER KIND IS ER PLAATS!