• Aanpassingen gemeenteraadscommissies

  De geplande gemeenteraadscommissie jeugd, communicatie en lokale economie van 10 november 2014 wordt verschoven naar woensdag 12 november 2014 om 20 uur in de raadzaal.

   

  De geplande gemeenteraadscommissie financiën van 10 december 2014 wordt verschoven naar maandag 8 december 2014 om 20.30 uur.

   

  De gemeenteraadscommissie ruimtelijke ordening die eveneens op maandag 8 december 2014 doorgaat, zal aanvangen om 19 uur.

 • Wordt uw kasticket ook afgerond? Lees hieronder de voorwaarden.

  1209 Een handelaar of titularis van een vrij beroep mag sinds 1 oktober 2014 het totale te betalen bedrag op het kasticket van zijn klanten afronden naar het dichtste veelvoud van 0 of 5 eurocent. Ze zijn niet verplicht om de bedragen af te ronden, maar als ze voor deze mogelijkheid kiezen, moeten ze de consumenten daarvan op de hoogte brengen door het hieronder opgenomen pictogram duidelijk zichtbaar op te hangen.
  Het doel is om geleidelijk aan minder muntstukken van 1 en 2 cent te gebruiken, die broekzakken en portemonnees zwaar maken.

   


  Langs deze weg willen we graag de voorwaarden herhalen om de afronding toe te passen:

  •        de betaling gebeurt volledig  of gedeeltelijk in cash of door middel van maaltijdcheques, ecocheques en cadeaucheques;
  •        de afronding gebeurt op het totaalbedrag van het kasticket (niet per product);
  •        de handelaar vermeldt op het kasticket het niet-afgeronde en afgeronde bedrag;
  •        de handelaar hangt het wettelijke pictogram duidelijk op

  •        de stukken van 1 en 2 cent blijven in circulatie en mogen in geen enkel geval geweigerd worden  door de handelaars, noch door de consumenten.

  U vindt alle info over de afronding op de website http://www.goedafgerond.belgium.be
   

 • 1208 “Hoera, we zijn gelanceerd! #Aarschot zit op Twitter”. Zo begon de eerste tweet die de dienst Communicatie afgelopen vrijdag de wereld in stuurde. Het was meteen de lancering van het nieuwe algemene Twitteraccount @StadAarschot. Enkele dagen later telt het account 45 volgers, maar dat is nog lang niet genoeg. De dienst Communicatie stelde voor zichzelf de uitdaging om tegen donderdag 23 oktober 2014 minstens 75 volgers te hebben. Om te slagen in de uitdaging heeft de stad dus nog 30 volgers nodig. Daarom roepen we burgers en verenigingen op om massaal het nieuwe Twitteraccount @StadAarschot te volgen. Check www.twitter.com/StadAarschot!

 • 1207 Wegens groot succes in 2012, lanceert de FOD Economie dit jaar opnieuw een campagne 'Gas - Elektriciteit: durf vergelijken!'.
   
  Het doel van de campagne is gezinnen de mogelijkheid te bieden om de prijzen en aanbiedingen van de verschillende elektriciteits- en aardgasleveranciers te vergelijken.

   

  Op vrijdag 21 november 2014 organiseert de stad Aarschot in samenwerking met Wonen aan de Demer spreekuren om je te helpen bij het gebruik van de beschikbare vergelijkingstools op het internet. 

   

 • Infovergadering herinrichting Herseltsesteenweg - 22/10 om 19 uur in Het Gasthuis

  De stad Aarschot dient binnenkort een bouwaanvraag in voor de herinrichting van de Herseltsesteenweg (N19). De stad Aarschot en haar partners, waaronder het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), hebben een nieuw plan voor de Herseltsesteenweg uitgewerkt. Over een afstand van 1,5 kilometer tussen Aarschot en Herselt zal de Herseltsesteenweg heraangelegd worden en verkeersveiliger gemaakt worden voor zwakke weggebruikers. Ook wordt de schoolomgeving leefbaarder gemaakt en wordt een gescheiden rioleringssysteem aangelegd.

   

  Om geïnteresseerden zo volledig mogelijk te informeren over de bouwaanvraag en het project, organiseren we een infomoment op woensdag 22 oktober 2014 om 19 uur in Het Gasthuis (Gasthuisstraat 22 - 3200 Aarschot). De ingenieurs van AWV en Aquafin geven een uiteenzetting, je kan de plannen inkijken en je krijgt de kans om bijkomende vragen te stellen.

   

  Op de agenda:

  - aanleiding van de werken

  - doel van de werken

  - situering van de werken

  - zonering van de werken

  - impact op het verkeer en zwakke weggebruikers

  - vragen en antwoorden

   

  Klik hier voor de bewonersbrief met de belangrijkste informatie over het project.

   

   

 • Je activiteit aankondigen in de 'UiT in Aarschot'? Dat kan!

  730 Eind december verschijnt de activiteitenkalender 'UiT in Aarschot’ waarin de activiteiten van januari, februari en maart 2015 aangekondigd worden.

   

  Organiseer je in januari, februari of maart 2015 een activiteit in Groot-Aarschot voor het grote publiek en wil je deze graag bekendmaken in de activiteitenkalender 'UiT in Aarschot’? Geef je activiteit dan ten laatste op vrijdag 14 november 2014 door voor publicatie. Dit kan via www.UiTdatabank.be. Klik op 'Lees meer' voor meer info. 

 • 1203 Ook dit jaar organiseert het Agentschap Ondernemen, samen met zijn partners, de Week van de Bedrijfsoverdracht en dit van maandag 20 tot vrijdag 24 oktober 2014. Verspreid over heel Vlaanderen staan verschillende infosessies op het programma. Diverse thema’s komen hierin aan bod, zoals starten door overname, groei door overname, financiering van de overname, het continuïteitsplan, ...

  1202

 • Check hier het nieuwe aanbod van de vakantieclub en grabbelpas voor de herfst - en kerstvakantie.

 • Klik op de covers en bekijk het stadsmagazine editie oktober - november - december online

 • Informatie over mogelijke elektriciteitsschaarste

  1199 Er is momenteel heel wat te doen rond de mogelijke elektriciteitsschaarste deze winter. Of die er komt, is helemaal niet zeker. De federale overheid heeft een reeks maatregelen genomen om zo'n schaarste te voorkomen waarbij, als allerlaatste stap, een afschakelplan in werking kan treden. Daarbij kunnen delen van het elektriciteitsnet zone per zone tijdelijk afgeschakeld worden.

   

  Klik hier voor een folder met informatie over de mogelijke elektriciteitsschaarste en de manieren waarop iedereen energie kan besparen.

   

  Neem ook eens een kijkje bij het item 'nood- en interventieplanning' voor nog meer info over elektriciteitsschaarste en tips om om te gaan met een stroomonderbreking.

   

  Ook op www.crisisvlaamsbrabant.be kan je nuttige informatie terugvinden.

 • Op de Merodehappening van 14 september werd ‘Prinsheerlijk. Een erfgoedboek over het gebied de Merode’ gelanceerd. Dit boek vertelt het verhaal van de Merode, van de inwoners en het rijke erfgoed. Het boek zal gratis worden verspreid in samenwerking met de 9 gemeenten, het netwerk van erfgoedorganisaties en de Merode ondernemers vzw. Wie graag een eigen exemplaar van Prinsheerlijk wil hebben, kan hiervoor vanaf 27 oktober 2014 terecht aan de infobalie op het gelijkvloers van het stadhuis.

  1200

 • Het dossier, met alle nuttige inlichtingen aangaande hoger vermeld onderwerp, ligt ter inzage op het stadhuis, dienst leefmilieu:

  Alle werkdagen van maandag 22 september 2014 tot en met vrijdag 21 november 2014.

  Van 9u00 tot 12u00 in de voormiddag en van 13u00 tot 16u00 in de namiddag.

  Aanplakkingsdatum van de ter inzage legging:   22 september 2014
  Aanvangsdatum van de ter inzage legging:    22 september 2014
  Afsluitdatum van de ter inzage legging:    21 november 2014


   

 • Expo ‘Aarschot Martelaarsstad 1914’ verlengd tot 24 december 2014

  Deze expo gaat door in het museum van Aarschot.

  Meer info:

  Elisabethlaan 103
  3200 Aarschot
  Tel: 016 56 84 51
  Fax: 016 56 97 22
  E-mail: museum@aarschot.be

   

   

 • Herstellen van afkalvingen aan de Demeroevers op grondgebied Diest, Scherpenheuvel-Zichem en Aarschot

  De afdeling Zeeschelde van Waterwegen en Zeekanaal NV start op woensdag 24 september 2014  met het herstellen van afkalvingen aan de Demerdijken om de veiligheid van aangelanden en jaagpadgebruikers te waarborgen. De werkzaamheden vinden plaats op grondgebied van stad Diest, stad Scherpenheuvel-Zichem en stad Aarschot. Tijdens de uitvoering van deze werken zal er plaatselijk beperkte hinder zijn voor aangelanden en jaagpadgebruikers.

   

  Uitvoering werken:
  Onderhoudsaannemer: Alg. Ond.  Couwberghs Frans NV
  Veiligheidscoördinatie: Vetopartners NV
  Vermoedelijke duur der werken: 4 à 5 weken
  De werken vangen aan op het grondgebied van stad Diest.

  Deze werkzaamheden kaderen in het algemeen onderhoud van de Demerdijken en staan volledig los van het sigmaplan Demer en de herinrichting van de Demervallei tussen Diest en Werchter.
   

 • 1191 IGO organiseert in 2015 in samenwerking met het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen, een samenaankoop spouw- en buitenmuurisolatie. Contacteer het woonloket voor meer informatie hierover of neem een kijkje op www.samenwarmer.be.